Skadelig politikk i Las Vegas

Det politiske landskapet i Norge i stadig forandring, og den siste tiden har miljøpartier som Miljøpartiet de Grønne og Venstre økt sin oppslutning, pga. sitt fokus på miljøet. Dette har ført til at andre partier også har tatt grep for å ta hensyn til denne trenden blant stemmeberettigede. I denne sammenheng er det lurt å ta en titt på hvordan man ikke skal gjøre det.

På det politiske plan i Nevada og Las Vegas ser man en voldsom ansvarsfraskrivelse. Denne regionen er nemlig preget av casinoer og spilleautomater, som jo er en miljøutfordring i seg selv. På tross av at flere av casinoene i Las Vegas nylig har tatt grep for å bli mer miljøvennlige og kostnadseffektive, ser man blant politikerne i området at det er vanskelig å takle miljøutfordringene i regionen. Las Vegas er som kjent en stor turistattraksjon, og flere av de populære underholdningssentrene i byen krever store mengder vann. F.eks. er casinoer gigantiske arbeidsplasser og hoteller, og bruker derfor svært mye vann i sin drift, det samme gjelder naturligvis også golfbanene i området som har grønt gress hele året rundt, på tross av at de er omringet av ørken.

Ansvarsfraskrivelse

Politikerne i regionen bruker såkalt «omstillingsdyktig lederskap», som praktisk talt er en eufemisme for at de kommer til å opprette og bygge nye leilighetskomplekser og casinoer, pumpe opp mer vann, og så se hva som skjer.

Mye av vannet i Las Vegas kommer fra Coloradoelven, og dette elvesystemet forventes å minke pga. klimaendringer. Ifølge en ny studie har elven visse steder minket med hele syv prosent. Man finner også samme resultat i elver i nærheten. I regionen forventes det at elvene stadig vil krympe i størrelse. Noe som igjen vil føre til at andelen vann som blir tildelt Las Vegas, som de stadig vekk overgår, vil bli langt mindre. Dette vil også skape konflikter mellom statene som alle er avhengige av Coloradoelven.

Men utviklingen vil også øke faren for tørke. De har allerede lange tørkeperioder i regionen, og overskrider stadig forsvarlig vannforbruk, noe som har ført til at viktige vannreservoar er blitt tømt. Faktisk måtte man bruke 800 000 000 dollar på å lage et nytt rør som kunne hente ut vann fra bunnen av Lake Mead, et viktig vannreservoar for Las Vegas. Ifølge eksperter vil tørkeperiodene i årene fremover bli langt lengre og mer brutale enn tidligere i historien. En studie estimerte at pga. økt forespørsel etter vann, kombinert med klimaendringer, vil føre til at det er en femti prosent sjanse for at Lake Mead er helt tømt i 2021.

Studier tegner et mørkt bilde

En relatert studie av klimaendringer fant at det er svært høy sannsynlighet for at vannforsyningen til området vil minke betraktelig de kommende tiår. Selv uten å ta direkte hensyn til befolkningsveksten, konkluderte man med at Nevada er en av statene som hadde størst risiko for økonomisk tap og tap av arbeidsplasser. Studien fant bl.a. signifikante økonomiske skader på vann-intensive sektorer som f.eks. jordbruk, gruvearbeid, elektrisitet, og underholdningstjenester. Disse skadene skyldes i stor grad mindre tilgang på vann og høyere pris på vann. På tross av dette har man nylig utbygget flere nye kullfabrikker i øst-Nevada, et faktum som sier mye om den politiske realiteten i området.

Det meste av inntektene knyttet til turistindustrien i Nevada kommer fra attraksjoner som er sårbare for klimaendringer. F.eks. vil Las Vegas golfbaner, som blir brukt av en tredjedel av alle de besøkende, oppleve en sterk nedgang i besøkende pga. økende temperaturer og minkende vannforsyninger. Golf-industrien i Nevada genererer over en milliard dollar i årlige inntjening, og har over 4000 ansatte.

Dette siste poenget sier mye om sammenhengen mellom klimaendringer og arbeidsplasser, det er ingen nytte i å investere i skitten energi for å skape arbeidsplasser, fordi det uansett er uunngåelig at disse arbeidsplassene vil forsvinne pga. klimaendringer. Derfor er det essensielt at man heller forsøker å skape arbeidsplasser innen fornybar teknologi som både vil, i det lange løp, hindre tap av arbeidsplasser i andre sektorer, og vil skape nye arbeidsplasser i nye sektorer.