Pengespill på nett: Dette mener KRF

Mye har skjedd siden det første pengelotteriet så dagens lys i Norge i 1719. Det gikk nesten 200 år før det skjedde så mye mer med det statlige lotteriet som kom i 1913, men siden har det gått slag i slag med hestespill, bingo, skrapelodd, fotballtipping og spilleautomater. Med internettalderen kom nettspill, og utviklingen har gått rivende fort. Nettcasinoer og andre gamblingsider er svært lett tilgjengelig og uhyre populært, og man kan spille på både PC, nettbrett og mobil, hjemme eller på farten. Betalingsløsninger har blitt like lett tilgjengelig via internettet, og data- og onlinespill har blitt en folkesport i Norge.

Personlige tragedier

Med spillmuligheter tilgjengelig overalt oppstår dessverre også mulige fallgruver, og det er viktig at politikerne følger med. Spillpolitikken til KrF baserer seg på sosialpolitiske forhold. De som blir spilleavhengige møter på store sosiale problemer, og det påvirker både familieliv, venner, skole, arbeid og økonomi. Det koster både for enkeltmennesket og for samfunnet. KrF har fokus på menneskeverd og medmenneskelighet, og vil arbeide både forebyggende og behandlende når det gjelder spilleavhengighet. Hensyn skal tas både til spilleavhengige og deres pårørende. Målsetningen ved KrFs spillpolitikk er å begrense antallet som blir avhengige eller havner i problemer på grunn av gambling.

Strengere ansvarlige myndigheter

KrF mener det er nødvendig at myndighetene tar ansvar med politisk regulering av spillbransjen. Per i dag har Norge en enerettsmodell ved at Norsk Tipping og Rikstoto har monopol på nettspill. Vi har midlertid en stor utfordring i tilgangen spillere har via internett til internasjonale aktører som ikke har godkjenning til å tilby spill her i landet. KrF er positiv til enerettsmodellen, ettersom den regulerer spill i Norge og gir midler tilbake til norsk idrett og kultur. Derimot mener de at det er uheldig og dobbeltmoralsk at Norsk Tipping har utvidet sine nettspill-tilbud med hjulspill, rollespill, bordspill og poker for å demme opp for at nordmenn trekkes til utenlandske casino- og gamblingsider. KrF ønsker i stedet å beskytte dagens modell enda sterkere, blant annet ved å stenge nettet for utenlandske spillselskaper og forby ved lov at de kan reklamere på norske internettsider og TV-kanaler. De ønsker også at bankene skal levere en årlig rapport om transaksjoner til ulovlige spillselskaper og betalingsleverandører.

Vellykket politisk påvirkning

Våren 2015 la KrF sammen med AP frem et representantforslag med mange enkeltforslag om pengespill. Dette ble grunnlaget for en Melding til Stortinget, «Alt å vinne – ein ansvarleg og aktiv pengespelspolitikk», som ble godkjent i desember 2016. Saken ble ferdigbehandlet i april 2017, og innstilt for vedtak. KrF fikk støtte for en rekke saker som ble foreslått, blant annet foreslo regjeringen en videreføring av enerettsmodellen i meldingen, og Stortinget vedtok dette. Andre forslag fra KrF gjaldt blant annet:

• kriteriene for de humanitære og samfunnsnyttige organisasjonene som mottar støtte fra Norsk Tipping
• fordelingsnøkkel for spillemidlene
• forutsigbarhet for de organisasjonene som mottar støtte
• å hindre eller motvirke at idrettsforeninger som mottar støtte kan utnyttes av uregulerte spilleaktører til å markedsføre dem i det norske markedet
• å kartlegge tilbudet til spillavhengige
• evaluere konsekvensene hvis det åpnes for at spillere kan delta i hovedbingospill via internett,
• innføring av spillerkort og registrering knyttet til alle digitale spill

Veien videre

KrF er glad for at regjeringen og Stortinget gav støtte til veldig mange av enkeltforslagene i representantforslaget, og de vil fortsette å motarbeide nye og liberaliserende tiltak i norsk spillpolitikk, og arbeide for gode og trygge føringer fra en ansvarlig myndighet. Dette er en viktig samfunnsoppgave.