Om Filip Rygg

Barndom og ungdomstid

Filip Rygg ble født i Horsens i Danmark den 19. oktober, 1983, og kan skilte med en nokså internasjonal barndom. Før han kom til Norge, hadde han rukket å bo i både Danmark, Sverige og Nederland før familien flyttet til Oslo. Som 12-åring bosatte han og familien seg i Bergen, og han er i dag bosatt på Espeland i bydelen Arna i Bergen. I ungdomstiden valgte Filip Rygg mediefag på Bergen Handelsgymnas. Sammen med hans økende interesse for politikk, fortsatte han på Universitetet i Bergen med ex.phil ogex.fac, i tillegg til et emne i politikk og forvaltning i 2002.

Ryggs politiske karriere

Filip Ryggs flotte politiske karriere startet allerede før hans utdanning på Universitetet, med rollen som fylkesleder i Hordaland KrFU i 2001.

Deretter har det gått slag i slag, her er et kort sammendrag:

2001 – Rygg fårrollen som fylkesleder i Hordaland KrFU.

2003 – Rygg blirvalgt inn i sentralstyret til KrFU på landsplan. Samme år blir han også valgt inn som representant for KrF i Hordalands fylkesting ved kommunestyre- og fylkestingsvalget.

2004 – Rygg overtar som politisk rådgiver for byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen etter Per Inge Vannebo.

2007 – Rygg blirnominert til Bergen KrFs ordførerkandidat før kommunestyre- og fylkestingsvalget. KrF danner så byråd sammen med Høyre og Frp eter valget, og Rygg blir utnevnt som kommunalråd og leder i Bergen KrF bystyregruppe, samt nestleder i komiteen for miljø og byutvikling.

2008 – Rygg blir valgt som andrekandidat for stortingsvalget 2009 ved nominasjonsmøtet i Hordaland KrF.

2009 – Rygg blirutnevnt til byråd for barnehager og skoler i Bergen.

2010- Rygg møter første gang på Stortinget som vararepresentant for Kristelig Folkeparti i Laila Dåvøys fravær. Han utmerker seg da ved å stille en rekke spørsmål i spørretimen. Han legger også frem ni punkter med mål om å kutte aborttallene med 50% i Norge innen 2013.

2011 – Rygg blir byråd for miljø og utvikling i Bergen.

2014 – Rygg går av som byråd for miljø og utvikling i Bergen.

Sosiale medier

Rygg har markert og profilert seg som en meget aktiv bruker av sosiale medier, og dette har ikke gått umerket hen. Filip Rygg ble i 2009 kåret til den tredje beste politiske bloggeren i Norge av nettstedet Kommentar.no. Bergens Tidende hadde også en kåring av bruk av sosiale medier i 2010, og der var det igjen ingen andre enn Rygg som kunne skilte med en topplassering sammen med Erna Solberg og Audun Lysbakken.

Filip Rygg i dag

Tankesmien Skaperkraft

I dag er Filip Rygg leder i Tankesmien Skaperkraft. Tankesmien Skaperkraft ble etablert i Oslo den 29. april, 2011, av 70 personer med tilknytning til de fleste av Norges kristne kirkesamfunn. Grunnleggerne jobber til daglig innen de fleste samfunnssektorer, inkludert den akademiske og politiske sektoren, innen næringsliv, og innen helse og utdanningssektoren.

Målet med Skaperkraft er å stimulere til refleksjon og debatt, samt å engasjere folk til aktivt og positivt å delta i byggingen av samfunnet. Skaperkraft er basert på tankegangen om at hvert enkelt menneske har en uendelig verdi, og et felles ansvar for utvikling av et bærekraftig og inkluderende fellesskap i vårt europeiske samfunn. Skaperkraft er inspirert av de grunnleggende verdiene i Bibelen og klassisk kristen tenkning.

Stiftelsen Betanien Bergen

I tillegg til å være leder i Tankesmien Skaperkraft og konsulent innen eiendomsutvikling, er Rygg også styreleder i stiftelsen Betanien Bergen, en stiftelse med historie tilbake til 1904.

Stiftelsen Betanien Bergen startet som privat hjemmesykepleie, dels i hjemmene og dels innenfor de daværende sykehusene i Bergen.

Med sin mer enn 200 års lange historie, er Stiftelsen Betanien Bergen i dag en selvstendig og selveiende stiftelse, stiftet av Metodistkirken i Norge. Stiftelsen eier og driver Betanien barnehageBetanien rehabilitering og sykehjem, samtBetanien sykehus.