Om boken: Hvordan oljefondet kan hjelpe verdens fattige av Tor Økland Barstad

Tor Økland Barstads bok, «Hvordan oljefondet kan hjelpe verdens fattige», ble utgitt i 2009, og er et MUST for alle som er interessert i hvordan vi kan bekjempe internasjonal nød og urettferdighet.

Med tall fra FN og grove beregninger hevder Tor Økland Barstad at vi med oljefondet og våre fremtidige oljeinntekter kan redde livet til mer enn 40 millioner barn. I boken anslår Økland Barstad at vi kan hjelpe 81 ganger Norges befolkningen ut av ekstrem fattigdom og gi utdanning til et antall barn 10 ganger Norges befolkning. Det anslås at vi kan gi 45 ganger Norges befolkning rent drikkevann og redde barn under fem år 9 ganger Norges befolkning fra å dø.

Med oljefondet kan vi altså hjelpe svært mange mennesker, og utrette utrolig mye når det kommer til å hjelpe barn og voksne fra nød og urettferdighet.

Hva med oss i Norge?

Men trenger vi ikke oljepengene selv? Hvordan skal det gå med Norge hvis vi gir alle oljeinntektene til bistand?

Tor Økland Barstad hevder Norge vil klare seg fint uten oljeinntektene, og at vi heller bør hjelpe verdens fattige med disse pengene. Vi vil uansett klare oss minst like bra som andre vesteuropeiske land, og det uten noen vesentlig reduksjon i norsk levestandard. Han forklarer også veldig godt hvordan bistand fungerer og gir oss et realistisk bilde av hvordan vi kan hjelpe ved bruk av oljefondet.

Vi må gjøre mer!

Hvert år dør titusener av barn på grunn av sult og nød. Hvordan kan vi da sitte her hjemme i Norge og ville bruke oljefondet på oss selv?

Tor Økland Barstad kritiserer Norge for å ville bruke oljefondet på oss. Han sier at vi istedenfor bør bruke oljefondet til å gi bistand. Ved å gi disse pengene i bistand kan vi redde millioner av mennesker fra død og lidelse, og det uten at vår levestandard vi bli særlig påvirket. Vi har råd til å hjelpe verdens fattige, spørsmålet er om vi vil?

Tor Økland Barstads engasjement for verdens fattige

Forfatteren var 19 år da han utga boken i 2009. Siden 2007 har han vært svært opptatt av temaet og studert hvordan oljefondet kan brukes på best mulig måte. Tor Økland Barstad betalte faktisk selv for utgivelse av boka, hele 50.000 kr, via et forlag han fant på nettet. Boka ble skrevet med ønske om å nå ut til folket med hans budskap.  Boka er på 64 sider og tar for seg aktuelle temaer som bistand, verdensøkonomien og pensjonsfondet.

Forfatteren har også en egen hjemmeside, www.oljefondettilbistand.wordpress.com, og har i tillegg startet en organisasjon med fokus på at oljefondet bør brukes til bistand, bekjempning av klimaendringene og forskning.

Selv om Tor Økland Barstad er klar over at han ikke vil lykkes med at hele oljefondet vil gå til bistand, håper han på en klar økning. Han vil gjerne se at halvparten, eller i alle fall en tredjedel, vil gå til bistand.

Norges faktiske bistand

Tall fra Norad viser at Norge ga 34,5 milliarder kroner i bistand i 2015, noe som tilsvarte 1,05 % av BNI. Året før, i 2014, ga Norge 32,1 milliarder kroner i bistand, noe som tilsvarte 1 % av BNI.

Selv om langt fra hele oljefondet går til bistand, er i alle fall Norge et av fire land som gir mer enn FNs bistandsmål på 0,7% av BNI. De andre tre landene er Sverige og Luxemburg som ligger over oss på listen, og Danmark som ligger under oss på listen. På listen over de største bistandsgiverne, ligger Norge som nummer 8.