10 myter om asylsøkere

I dagens verden er det dessverre mange mennesker som har behov for asyl, men hva er egentlig en asylsøker? Jo, en asylsøker er en person som kommer til et land uten på forhånd å ha blitt anerkjent som flyktning og søker politisk asyl. Årsakene til søknad om asyl er som oftest politiske, etniske eller religiøse. I følge Flyktningkonvensjonen av 1951, har personer med en velgrunnet frykt for forfølgelse krav på flyktningstatus eller asyl, og kan dermed ikke returneres til sitt opprinnelsesland mot sin vilje. Det finnes mange myter og usannheter om asylsøkere. Her vil vi ta for oss 10 av de kanskje mest aktuelle mytene.

Myte # 1 – Flyktningene trenger ikke beskyttelse

Tall fra SSB, Statistisk Sentralbyrå, viser at omtrent 50% av flyktningene som kom til Norge i 2015 var fra Syria. Det resterende antallet komi hovedsak fra Afghanistan, Irak, Eritrea og Iran. I tilfelle tvil – alle disse landene er svært urolige land som kvalifiserer for beskyttelse.

Myte # 2 – Flyktningene er som regel unge menn som bare vil gjøre kriminalitet

Frykt for et usikkert lokalsamfunn, er et sentralt tema når det er snakk om etablering av flyktningmottak. Det har vært enkelttilfeller hvor asylsøkere på flyktningmottak har begått voldelige handlinger mot lokalbefolkningen, men her snakker vi om sjeldenheter. Selv om kriminaliteten er høyere blant innvandrere,inkluderer disse tallene også kriminelle personer fra EØS-land, som for eksempel østeuropeiske land. Dessuten er kvinner/menn andelen svært lik, i løpet av de siste 15 årene har ca. 60 % vært menn.

Myte # 3 – Innvandrere har et helt annet verdisyn

Studier har vist at innvandrere stort sett har samme grunnleggende verdisyn som resten av Norges befolkning. 90% mener at det er viktig med demokrati, ytringsfrihet og likestilling, og 97%  mener det er viktig å ha frihet til å velge sin egen ektefelle.

Myte # 4 – De fleste voldtektsmenn er innvandrere fra ikke-vestlige land

Tall fra 2015 viser at 80% av gjerningspersonene i voldtektssaker er norske statsborgere, og 64% av gjerningspersonene i voldtektssaker er født i Norge.

Myte # 5 – Muslimene vil bli i flertall

Ifølge Statistisk Sentralbyrå vil det være mellom 4-13% muslimer og etterkommere av muslimer i Norge i 2060.

Myte # 6 – Innvandrere vil ikke lære seg norsk

Tal fra NRK viser at 87% av de som har rett til norskundervisning fullfører den i løpet av tre år.

Myte # 7 – Norge oversvømmes av asylsøkere

I 2014 søkte 11.480 mennesker om asyl i Norge, mens det i 2015 ble registrert 31.145 asylsøknader i Norge. I 2015 kom 10.500 fra Syria, 7000 fra Afghanistan, 3000 fra både Eritrea og Irak, og 1300 fra Iran, mens det fra andre land kom 6300. I juni 2016 ble det antatt at det vil komme ca. 4000-25.000 innvandrere til Norge i 2016, tallet ble deretter nedjustert til 10.750 og det er nå nedjustert til 3550 – et lite antall for et land med 5 millioner innbyggere.

Myte # 8 – De fleste nordmenn vil ha en restriktiv innvandringspolitikk

På spørsmål om flyktninger og asylsøkere viser tall fra SSB 2015 følgende:

  • 15%synes det bør bli lettere enn i dag å få opphold
  • 50%synes at det bør «være som i dag»
  • 29%synes det bør bli vanskeligere

Myte # 9 – Norge er et av de landene i verden som får flest asylsøkere

I følge OECD ligger Norge på 4. plass i 2015 når det gjelder antall asylsøkere i forhold til innbyggere. Over oss ligger Ungarn, Sverige og Østerrike, hvor Sverige mottok mer enn 2,5 ganger flere asylsøkere enn Norge.

Myte # 10 – Norge vil gå konkurs om innvandringsstrømmen ikke stoppes

Regjeringen har anslått at den økte innvandringsstrømmen vil koste Norge 9,5 milliarder NOK i 2016, et tall vi kan sammenligne med statens beregnede inntekter for 2016 på 1241,8 milliarder NOK. Med andre ord, vi har råd til å hjelpe!